Zamki na Warmii

Zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim

Przyjęło się, że Warmia, to ta część diecezji warmińskiej, która była w faktycznym posiadaniu biskupów, a formalnie należała do państwa krzyżackiego. Podobna sytuacja była w pozostałych trzech diecezjach, w których biskupi zawiadywali trzecią częścią swojej diecezji, z kolei trzecią część swoich ziem przeznaczali na uposażenie kapituły. Były to instytucje na tyle bogate, że na przykład istniały dwa zamki kapituły pomezańskiej, podobnie było na Warmii. Chociaż był to teren państwa krzyżackiego, to zamków krzyżackich tutaj nie było.

Początkowo siedziba biskupów warmińskich była w Ornecie, później przeniesiono ja do Lidzbarka warmińskiego i w latach 1350-1400 zbudowano tu zamek biskupi. Zamek w Lidzbarku Warmińskim (https://discover.pl/zamek-biskupow-warminskich-w-lidzbarku-warminskim/) zbudowano w widłach rzek Łyny i Symsarny na planie kwadratu o boku 48,5 metra. Tam gdzie nie było rzeki zbudowano fosy, a sam zamek otoczono dodatkowym pierścieniem murów. Główne przedzamcze usytuowano na południe od zamku, po północnej stronie było małe podzamcze z młynem. Wjazd od zamku od strony północnej był dość skomplikowany, bo trzeba było objechać zamek i wjechać na przedzamcze południowe, a następnie po moście nad suchą fosą wjechać na dziedziniec. Zamek ma jedną dużą wieżę i trzy małe wieżyczki w narożnikach zbudowane w połowie XV wieku. Dziedziniec wewnętrzny zdobią krużganki. W drugiej połowie XVII wieku do skrzydła południowego dobudowano pałac, który w XIX wieku rozebrano. Natomiast na przedzamczu stopniowo wybudowano pałac (wschodnie skrzydło) i dwa pozostałe duże skrzydła. Przy skrzydle wschodnim jest duża baszta. W zamku jest obecnie muzeum, w pałacu hotel.

Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie (https://discover.pl/zamek-kapituly-warminskiej-w-olsztynie/) powstał około połowy XIV wieku. Początkowo było to jedno skrzydło, mury i czworokątny dziedziniec, drugie skrzydło zbudowano w XV wieku. W XVI wieku podwyższono mury i opasano zamek dodatkowym murem obronnym, podwyższono również wieżę zamkową. Mury zamku połączono z murami miejskimi w jeden zespół obronny, przez co zamek chronił dodatkowo miasto. Zamek kilkakrotnie „brał udział” w wojnach, po sekularyzacji zakonu krzyżackiego nastąpił okres spokoju. W XVIII wieku od strony miasta zbudowano skrzydło pałacowe, doprowadzono dojazd, rozebrano część murów i przedzamcze. Po rozbiorach zamek był wykorzystywany w różny sposób, był również kilkakrotnie przebudowywany. Dzisiaj w zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie mieści się Muzeum Mazurskie.